Đăng ký tư vấn Com Fluency thành công

Bạn thân mến,

Chúc mừng bạn đã đăng ký tư vấn thành công.

Để ban giáo vụ tư vấn được tốt hơn, bạn hãy dành 15 phút để kiểm tra trình độ tiếng Anh của mình đang ở đâu. (Hoàn toàn miễn phí)

Đây là bài Test với 20 câu hỏi giúp bạn nhanh chóng xác định trình độ giao tiếp tiếng Anh của mình

Tôi mong muốn bạn hoàn thành bài test này vì …

Kết quả khảo sát hơn 40.000 học viên X3English cho thấy, rào cản lớn để chinh phục tiếng Anh là bạn đánh giá chưa đúng về trình độ tiếng Anh của mình. Bạn chắc chắn học tiếng Anh tốt hơn khi:

  • Biết chính xác trình độ tiếng Anh giao tiếp hiện tại đang ở đâu? Yếu ở chỗ nào?
  • Biết lộ trình học phù hợp với trình độ hiện tại là gì?

Khi bạn hoàn thành bài test, bạn sẽ nhận ngay kết quả và lộ trình phù hợp. Dựa vào đó, ban giáo vụ sẽ gọi điện và tư vấn cho bạn cách học hiệu quả hơn.

Bài kiểm tra hoàn toàn miễn phí! 

Talk soon,
Nam Nguyen

P.s: Nếu bạn chưa có thời gian làm bài test ngay bây giờ? Check mail để xem hướng dẫn và link dành riêng cho bạn để làm bài test khi có đủ 15 phút rảnh